ANA SAYFA0 482 462 29 80
ANASAYFA » MÜDÜRLÜKLER » ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu :

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 7. maddesinin (f) ve (p) fıkralarındaki Belediyemize vermiş olduğu görevleri yapmak üzere Belediye Meclisimizin 18.11.2004 tarih ve 911 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Müdürlüğümüz;

a) Minibüs,Taksi, Taksi Dolmuşlara, Deniz Araçlarına, Servis Araçlarına, Ağır Tonajlı Araçlara;
- Ruhsat ve Güzergah izin belgesi vermek,- Zaman ve ücret tarifelerinin belirleyerek  rapor halinde sunmak,
- Mevzuat, kurallara riayet, yolcularla ilişkiler ve taşımacılık ilkeleri yönünden denetim yapmak
- Bu araçların sürücü ve kullanıcılarına yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek,

b) Minibüs, Taksi Dolmuşlar için indirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirlemek,

duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından gerekli etüdünü yapmak, rapor ve projelerini hazırlamak,

c) Kentte toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,

d) Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması optimizasyon ve entegrasyonunu sağlamak,

e) Toplu taşıma işletmecilerinin ve araçlarının mevzuata uygunluğunu denetlemek,

f) Toplu taşıma araçlarına yönelik model ve tasarımlar geliştirmek,

g) Her türlü, toplu taşıma araçlarına ait hatların yerlerini belirlemek, gerekli koordinasyonu sağlamak işletim sistemlerini oluşturmak ve denetlemek,

h) Toplu ulaşım düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik ve yönerge hazırlamak uygulamasını sağlamak ve denetlemek,

i) Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin UKOME'de görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak,

j) Toplu taşıma mevzuatının belediyelere verdiği görev ve yetkilerin uygulamaya dair görüş bildirmek ve gerektiğinde yönlendirici kararlar alınmasını sağlamak ve uygulamayı takip etmek,

1- Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin lastik tekerlekli ulaşımıyla ilgili her türlü araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak projeler önermek bu konuda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek yönündeki görevleri yapmaktadır.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı olarak görevini sürdürmektedir.

Ticari Minibüsler, Ticari Taksilerin ruhsatlandırılması, minibüs güzergâhlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlanması. Okul servis aracı, personel servis aracı, ücretsiz taşımacılık yapan servis araçlarına izin belgesi vermektedir. Ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerini düzenleyerek bu araçlara da izin belgesi vermektedir.

 

YazdırGönder
2012 - Tüm hakları saklıdır. 2012-All Rights Reserved

Yazılım: CM BİLİŞİM