ANA SAYFA0 482 462 29 80
ANASAYFA » MÜDÜRLÜKLER » RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu :

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri

5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (I) fıkrası, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapan 5259 Sayılı Kanun, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,  3194 Sayılı İmar Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 Sayılı İş kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda işyerlerinde gerekli incelemeleri yaparak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim eder.

 

YazdırGönder
2012 - Tüm hakları saklıdır. 2012-All Rights Reserved

Yazılım: CM BİLİŞİM