ANA SAYFA0 482 462 29 80
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
ANKET
YENİ DÖNEMDE BELEDİYEMİZDEN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR ?

MİDYAT HABER

Yazı Boyutu :

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN DÖNEMİ OLAĞAN TOPLANTISI

02 Nisan 2019 Salı 15:43

.

T.C.

MİDYAT İLÇESİ
 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

 

 

Sayı     : 2019/ 1393                                                                            02/04/2019      Konu   : Belediye Meclisi Nisan Dönemi Olağan Toplantısı

   

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında toplanması zorunludur.

Nisan dönemi meclis olağan toplantısı için gündem maddelerinde yazılı muhtelif konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere aşağıda belirtilen tarih ve saat’e belediye hizmet binası meclis salonunda toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

 

                                                                                                 Veysi ŞAHİN

                                                                                              Belediye Başkanı

 

MECLİS TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ                                :

1.Meclis Toplantı Birleşimi: 08.04.2019 Pazartesi Günü saat: 14:00

 

MECLİS GÜNDEMİ          :

Açılış ve Yoklama; Geçici katip üyelerinin belirlenmesi ve salt çoğunluğun tespiti.

 

MADDE 1-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 16.Maddesi gereğince, bir önceki Mart ayına ait meclis kararlarının bir önceki meclis üyelerine  PTT marifetiyle dağıtıldığı anlaşıldığından, bu hususta yapılacak işlem bulunmadığının meclisin bilgisine sunulması.

MADDE 2-  Meclis 1. ve 2. başkan vekillerinin seçimi.

MADDE 3-  İkisi Asil ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyenin iki yıl görev yapmak üzere seçimi.

MADDE 4-  5393 Sayılı Belediye kanunu’nun 33.Maddesi (a) fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.Maddesi gereğince, meclis bünyesi içinden belirlenecek (3) Belediye Encümen üyelerinin mecliste görüşülmesi ve seçimlerin yapılması.

MADDE 5- Komisyonların Oluşturulması:  2014-2019 Mahalli seçimleri döneminin sona ermesi nedeniyle her ne kadar Belediye Meclisi Ocak Dönemi Olağan toplantısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun ihtisas komisyonları başlıklı 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.Maddesi gereğince 2019 dönemine ait olmak üzere ihtisas komisyonları seçilmiş ise de; Nisan - Aralık 2019 dönemine ait

  1. Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması
  2. Belediye İmar Komisyonu seçiminin yapılması

MADDE 6-  2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2018 Yılı Faaliyet raporu’nun görüşülmesi, onaylanması  ve karara bağlanması.( Meclis üyelerine elektronik ortamda tebliği edildi)

MADDE 7-  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.Maddesi gereğince, Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçenin Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren Denetim Raporlarının mecliste okutulması ve meclisin bilgisine sunulması

MADDE 8-  5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir.

             Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve belediye ilân panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilân asılarak;  gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır denmektedir.

            Meclisimiz yönünden bundan böyle gündem maddelerinin Elektronik ortamda (E-Posta, whatsapp ve Midyat Belediyesi resmi Web sayfası) yayınlanacaktır. Elektronik tebligat resmi yazı niteliğindedir. Konunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

MADDE 9-  Belediye Başkanlığından meclise tevdi edilecek muhtelif konuların mecliste görüşülmesi ve karara bağlanması.

KAPANIŞ

 

YazdırGönder
2012 - Tüm hakları saklıdır. 2012-All Rights Reserved

Yazılım: CM BİLİŞİM